Treść artykułu

„Konstruowanie instytucjonalnych form wsparcia profilaktyki zdrowia psychicznego oraz walki ze stygmatyzacją”. 24.10.2018 godzina 14:00

„Konstruowanie instytucjonalnych form wsparcia profilaktyki zdrowia psychicznego oraz walki ze stygmatyzacją”.

Zapraszamy na spotkanie pokonferencyjne, w sprawie omówienia możliwości wsparcia pracowników instytucji publicznych w kontekście zdrowia psychicznego.

Zaproszenie kierujemy do osób zaangażowanych w temat ochrony zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania chcemy nakreślić plan profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w placówkach i instytucjach publicznych, który będzie realizowany w naszym województwie.

Spotkanie odbędzie się 24.10.2018r. godz. 14:00 w Starej Piekarni przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a we Wrocławiu.