Treść artykułu

Kolejne spotkanie edukacyjno-informacyjne w Liceum Ogólnokształcącym nr VII

W ramach działań Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”, dnia 16.11.2017 odbyły się dwa kolejne spotkania edukacyjno-informacyjne, mające na celu szerzenie informacji na temat chorób i zaburzeń psychicznych, tolerancji, empatii, a także miejsc w których można uzyskać wsparcie terapeutyczne. Wizyta miała miejsce w budynku  Liceum Ogólnokształcącego nr VII, znajdującego się przy ul. Kruczej we Wrocławiu.

Spotkanie odbyło się  w dwóch klasach pierwszych, biologiczno-chemicznych. Uczestnicy spotkania na początku mieli możliwość zapoznać się z działaniami Fundacji Opieka i Troska, do kogo kierowane są działania, jaki mają cel oraz jakiego rodzaju wsparcie jest udzielane. W zarysie poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonalnej Fundacji wraz z prezentacją multimedialną, przedstawiającą działania Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”. Działania Klubu przedstawione zostały przez uczestnika Klubu Aktywizacji, który sukcesywnie nadzorował i współprowadził cykl zajęć.

W kolejnej części uczniowie brali udział w warsztatach zajęciowych, związanych z tematyką zdrowia psychicznego. Poruszony został również temat zaburzeń związanych z odżywianiem. Uczestnicy mieli możliwość pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej.

Podsumowując spotkanie uczniowie mieli możliwość przedstawić swoje prezentacje, a także zadać pytania. Na koniec spotkania zapoznali się z filmem, utworzonym przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, działającego w Fundacji Opieka i Troska, którego bohaterami są podopieczni Domu Dziennego.

Kolejne spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym nr VII odbędzie się 28.11.2017r. Spotkanie będzie kontynuacją rozpoczętych działań edukacyjnych w danej Szkole.

 

Kobus Katarzyna