Treść artykułu

KLUB AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ „NA ZAKRĘCIE”

KLUB AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ „NA ZAKRĘCIE” zaprasza do udziału w oferowanych spotkaniach i warsztatach.

Dla kogo:

Klub Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie” powstał dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lub w trakcie załatwiania, chcących podnieść swoje kompetencje i efektywnie spędzać wolny czas. Spotkania Klubu odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki i czwartki.

Aktywności:

– udział w zajęciach GRUPY WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO (terapia grupowa)
– rozwój kompetencji w ramach ZESPOŁU AKTYWNOŚCI (działania inicjowane przez uczestników)
– podniesienie umiejętności podczas SPOTKAŃ-szkoleń-ZE SPECJALISTAMI (florysta, barista, wizażysta)
– zajęcia artystyczne w PRACOWNI ARTYSTYCZNO-INTEGRACYJNEJ (rysunek, kolaż, ceramika, decoupage, utwardzanie tekstylne-powertex)
– przygotowywanie i udział w WERNISAŻACH w Kawiarnio-Galerii „Stara Piekarnia”
– WARSZTAT ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (szkolenia np: poprawna komunikacja, asertywność, negocjacje)

Oprócz tego: wspólne wyjścia do miejsc kultury- np.kino,wystawy

Harmonogram Klubu:

Poniedziałek :
17:00-19:00 język angielski

Wtorek:
11:00-17:00 zajęcia plastyczne
17:00-19:00 warsztat umiejętności społecznych+pracownia komputerowa

Czwartek:
17:00-20:00 grupa wsparcia środowiskowego-warsztaty psychoedukacyjne

Rekrutacja:

rekrutacja do Klubu jest ciągła, kandydaci są proszeni o kontakt mailowy elwira.traczyk@gmail.com

Członkiem Klubu może zostać osoba niepełnosprawna, pełnoletnia, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i mająca zamieszkanie na terenie miasta Wrocław.

Kontakt ze specjalistami

Jagoda Mroczek – psycholog
Grupa wsparcia w czwartki 17:00 – 20:00
tel. 796 877 779

Elwira Traczyk – koordynator projektu
Poniedziałek 9:30-13:30

Wtorek – Warsztat Umiejętności Społecznych17:00-19:00

tel. 695 293 437