Treść artykułu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego – meble

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku w ramach projektu „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.04.01.00-00-D203/17 w dniu 15 marca 2021r.

Wyłoniono następującego wykonawcę:

Ikea Retail sp. Z o.o.

Bielany Wrocławskie
Kobierzyce 55-040
Czekoladowa 5a
NIP 5270103385

Z liczbą punktów 80.