Treść artykułu

II FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ

„Potęga rodziny!”

 

Cały zespół oraz uczestnicy mieli zaszczyt wziąć udział w kolejnym,  II FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ, która odbyła się w dniach 17-18 października przy ulicy Pretficza. Głównym zagadnieniem było poprawienie jakości usług pomocy psychiatryczej.

Braliśmy także udział w wernisażu prac uczestników środowiskowych domów samopomocy w Klubie Pod Kolumnami przy pl. Św. Macieja, a także w kiermaszu rękodzieła na Dworcu Świebodzkim.

Podobnie jak w zeszłym roku niezwykle poruszające były świadectwa zdrowienia osób doświadczonych chorobą psychiczną – jednym z nich była opowieść zaprzyjaźnionej z Fundacją Aleksandry Kożuszek. Jej wystąpienie było naprawdę niezwykłe, a odwaga, z jaką Ola opowiada o swoich trudnych doświadczeniach, godna podziwu. Podczas seminarium można było kupić jej publikację pt. „Radość odzyskana”, dzięki której Ola zyskała przydomek „polskiej Arnhild”. Dzielenie się własnymi przeżyciami przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników wpływających na proces zdrowienia.

Niektórzy z nas uczestniczyli także w specjalnym seminarium prowadzonym przez prof. J. Seikkula (University of Jyvaskyla w Finlandii), na którym poznawaliśmy podstawy metody „Open Dialogue Approach”. Profesorowi towarzyszył dr med. Werner Schuetze z Havelland Kliniken w Niemczech, który także pracuje metodą Otwartego Dialogu. Warto przytoczyć wyniki uzyskane przez lata praktyki w stosowaniu powyższej metody przez badacza:

– czas trwania nieleczonej psychozy uległ skróceniu do trzech tygodni;
– zastosowanie leków antypsychotycznych konieczne było tylko dla 1/3 pacjentów;
– aż 84% pacjentów wróciło do pełnego zatrudnienia.
– Dzięki udziałowi rodziny w leczeniu, mniej dotkliwe są skutki leczenia w szpitalu, często udaje się też uniknąć hospitalizacji. Badania profesora Seikkula potwierdziły tę tezę: roczna zachorowalność na schizofrenię zmniejszyła się z 33 przypadków 1985 r. do 2-3 /100 000 w 2005 r.

W drugim dniu trzydniowego spotkania Burkhard Broege (organizacja PINEL) przedstawił niemiecki program EX-IN (EXPERIENCED INVOLVEMENT), który włącza osoby po kryzysie w proces leczenia innych. Polega on na kształceniu osób z doświadczeniami psychicznymi, tak, by mogły pełnić funkcję wykładowców lub wspierać innych w powrocie do zdrowia. Pomaga to w lepszym zrozumieniu zaburzeń psychicznych przez specjalistów oraz przyczynia się do opracowywania nowych metod leczenia.

Po forum pozostało w nas wiele pytań i wiele nowych refleksji. Materiały i program Forum można znaleźć na stronie: FORUM PSYCHIATRII .