Treść artykułu

I Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu

28 oraz 29 czerwca 2016 r. w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego odbyła się I Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu. Poza niezwykle wartościowymi prelekcjami autorytetów oraz praktyków psychiatrii i psychologii Konferencja miała niecodzienny charakter warsztatów, dialogu wszystkich obecnych.

Pierwszą rzeczą, której uczymy się zaraz po urodzeniu, jest stawanie się uczestnikiem dialogu. Rodzimy się w relacjach i relacje te stają się naszą strukturą. Intersubiektywnośc stanowi podstawę doświadczenia ludzkiego, a dialog – sposób, w jaki te doświadczenia przeżywamy – Jaakko Seikkula, światowy autorytet i pionier w dziedzinie psychiatrii, uznany za ojca podejścia terapeutycznego Otwarty Dialog

Podczas konferencji prelekcje wygłosili: Regina Bisikiewicz (Polski Instytut Otwartego Dialogu), Izabela Ciuńczyk (Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego), Ex-In Aleksandra Kożuszek i psycholog Aleksandra Karaszewska (Polski Instytut Otwartego Dialogu), Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Werner Schuetze (Dialogische Praxis), dr n. med. Cezary Żechowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr n. med. Renata Wojtyńska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Marek Balicki (Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju).

Dialog towarzyszył nam podczas całej konferencji. Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz licznie zgromadzonym uczestnikom, którzy przybyli do nas z całej Polski, by podzielić się swoimi doświadczeniami, obawami związanymi z kryzysem zdrowia psychicznego, by rozmawiać o szansach jakie daje podejście Otwartego Dialogu oraz o nieuchronnych zmianach w obszarze zdrowia psychicznego w Polsce.

Fundacja Opieka i Troska oraz Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu były organizatorami I Krajowej Konferencji Otwartego Dialogu.

Konferencja dofinansowana została ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Patronat nad konferencją objął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo oraz Dolnośląska Izba Lekarska.

Specjalne podziękowania kierujemy wobec Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, która użyczyła nam przestrzeni.