Treść artykułu

Harmonogram warsztatów samorozwoju dla kobiet

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram programu samorozwoju dla kobiet w depresji.

Zapraszamy na spotkanie w celu zapoznania się z naszym zespołem.

Poniedziałek

14.30-15.30 konsultacje psychologiczne

15.30 -18.30 warsztaty rozwojowe

18.30 – 19.30 relaksacja

Środa:

16.00 – 17.00 relaksacja

17.00 -19.00 grupa wsparcia

Raz na kwartał odbywają się wspólne wyjścia o charakterze kulturalno – poznawczym oraz zajęcia z ergoterapii.