Ludzie Fundacji

Jesteśmy na etapie odświeżania strony. Więcej informacji wkrótce.

Anna Kraucz-Miękus

Dyrektor Fundacji


Anna Górecka

Członek Zarządu Fundacji
Księgowa


Dorota Wojtanowicz

Wicedyrektor Fundacji
Dyrektor Fundacji Znacznie Więcej