Fundacja

Fundacja Opieka i Troska założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. Z powodu formalnych ograniczeń Fundacja nie mogła zostać inwestorem budowlanym, wobec czego nasza rola ograniczyła się do pomocy w zakresie doradztwa i promocji planów rozbudowy.

Uznaliśmy jednak, że nasz potencjał jest dużo większy i postanowiliśmy rozszerzyć zakres naszego działania obejmując opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi w ich lokalnym środowisku. Tak narodził się pomysł wsparcia środowiskowego dla osób chorych na schizofrenię, którego realizacja stanowi teraz główny przedmiot działalności Fundacji.

W listopadzie 2004r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. W tym samym czasie przystąpiliśmy do Federacji Organizacji Pozarządowych.

W 2006 roku uruchomiliśmy nasza nową siedzibę na Psim Polu, która stała się miejscem spotkań dla naszych podopiecznych, a także wolontariuszy, współpracowników i terapeutów. Wspólnymi siłami staramy się stworzyć namiastkę domu tak, aby każdy mógł czuć się tu bezpieczne.

W roku 2011 pozyskaliśmy środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, oraz prowadzimy równoległe projekty mające na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przeczytaj również: