Treść artykułu

Edukacja w szkołach w ramach działań Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

Dnia 27 września odbyły się dwa spotkania w Liceum Ogólnokształcącym nr 7, znajdującym się przy ul. Kruczej we Wrocławiu. Celem spotkania było poszerzanie wiedzy wśród uczniów na temat zdrowia psychicznego. Wizyta odbyła się z uczniami klasy I oraz z uczniami II klasy licealnej. Spotkanie miało charakter warsztatowy i prowadzone było przez wolontariusza, który jest jednocześnie terapeutą zajęciowym oraz przez terapeutów i jednocześnie koordynatorów Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”, działającym w Fundacji Opieka i Troska.

Temat spotkania: Choroba psychiczna – schizofrenia.

W pierwszej części uczniowie mieli okazję indywidualnie zastanowić się nad tematem spotkania, oraz wypisać wszelkie skojarzenia, spostrzeżenia, wiadomości, które posiadają w związku z danym zagadnieniem.

Zapisane informacje miały ułatwić uczniom zadanie w kolejnym etapie, jakim była praca w grupach.

Uczniowie w grupach wymienili się swoimi spostrzeżeniami oraz próbowali stworzyć wizerunek oraz własną definicję choroby psychicznej.

W kolejnym kroku przedstawiciele zespołu zaprezentowali pracę poszczególnych grup.

Uczniowie wykazali się ogromnym zainteresowaniem oraz kreatywnością, dzięki czemu powstały różnorodne i ciekawe prace.

W przedostatnim etapie prowadzący udostępnili krótki film dokumentalny, porządkujący oraz uzupełniający ich wiedzę w temacie zdrowia psychicznego. Na zakończenie uczniowie mieli okazję zadawania pytań oraz nastąpiła krótka dyskusja na temat danego tematu i odbytych zajęć.

Kobus Katarzyna