Treść artykułu

Działania edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym nr VII

Dnia 28.11.2017r., w Liceum Ogólnokształcącym nr VII we Wrocławiu, odbyły się kolejne dwa spotkania edukacyjno-informacyjne, prowadzone przez uczestnika Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie” przy współpracy terapeuty.

 

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniami oferowanymi przez Fundację Opieka i Troska, a także wysłuchać historii procesu terapeutycznego jednego z uczestników Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”.

Spotkania o wymiarze informacyjno-edukacyjnym, prowadzone w ramach działań Klubu Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie” mają na celu szerzenie informacji na temat zdrowia psychicznego, procesu terapeutycznego, tolerancji, empatii, oraz  form pomocy, z których można skorzystać w trudnej sytuacji życiowej.

 

Kobus Katarzyna