Treść artykułu

Dni Zdrowia Psychicznego Fundacji Opieka i Troska

Październik pod znakiem CHAD.

Dni Zdrowia Psychicznego w Fundacji Opieka i Troska

KTO I CO?

Wrocławskie Fundacje: Fundacja Opieka i Troska oraz Fundacja Znacznie Więcej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzony jest 10 października organizują szereg inicjatyw ONLINE poświęconych chorobie afektywnej dwubiegunowej (w skrócie: CHAD).

KIEDY I GDZIE?

W październiku 2020 r. Kanały informacyjne: Fundacji Opieka i Troska oraz Fundacji Znacznie Więcej, tj. Facebook, Instagram, YouTube, strona www.

www.opiekaitroska.pl  

FB / Fundacja Opieka i Troska        

YouTube / Fundacja Opieka i Troska  

FB / Stara Piekarnia

 Instagram / @kawiarniastarapiekarnia

YouTube / Stara Piekarnia – Cafe Bistro Galeria

takajachadowa.pl

DLACZEGO?

W celu zwiększenia świadomości na temat choroby afektywnej dwubiegunowej wśród społeczeństwa, przełamania stereotypów dotyczących osób chorujących psychicznie i pokazania, że życie z CHADem jest możliwe.

W JAKI SPOSÓB?

1. Poprzez publikację odcinków wywiadu z osobami chorującymi na CHAD (m.in. autorką bloga takajachadowa.pl) i ich najbliższymi. Emisja wywiadu na kanale YouTube Fundacji Opieka i Troska pozwoli na lepsze poznanie tej choroby, przybliży codzienność wspomnianych osób, jak również uzmysłowi otoczeniu, że chorzy są wśród nas.

2. Poprzez pokazanie na przykładzie stworzonych materiałów ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Wspólnego tj. placówek prowadzonych przez Fundację Opieka i Troska, że osoby w kryzysie psychicznym nie są same i dzięki innowacyjnemu leczeniu są w stanie zdrowieć w innych warunkach niż przebywając w szpitalu psychiatrycznym.

3. Poprzez prowadzenie przez pracowników FOiT całomiesięcznych, bezpłatnych konsultacji telefonicznych dla osób w kryzysie psychicznym, które mają w rodzinie osoby z podejrzeniem CHADu lub same podejrzewają, że mogą cierpieć na tę chorobę.

4. Poprzez prowadzenie przez cały październik kampanii informacyjnej na temat choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) w mediach społecznościowych Fundacji Opieka i Troska oraz Fundacji Znacznie Więcej.

O ORGANIZATORACH

Organizatorem Dni Zdrowia Psychicznego jest Fundacja Opieka i Troska z siedzibą we Wrocławiu. Od 2004 roku niesie pomoc osobom po kryzysie psychicznym i za sprawą choroby –  narażonym na wykluczenie społeczne. Dla swoich podopiecznych Fundacja prowadzi Dom Wspólny, Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, Klub Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”, Warsztaty Samorozwoju dla Osób w Depresji oraz Klub dla rodzin „Siła Rodziny”.

Od 2016 roku, na Psim Polu we Wrocławiu, pod patronatem Fundacji Opieka i Troska, istnieje kawiarnia i pracownia artystyczna Stara Piekarnia, prowadzona przez przedsiębiorstwo społeczne Fundację Znacznie Więcej. Jej celem jest stworzenie warunków pracy dla osób po kryzysie psychicznym, gdzie osoby te mogą nie tylko rehabilitować się poprzez pracę, lecz również nabrać odpowiednich kompetencji zawodowych potrzebnych do odnalezienia się na „rzeczywistym”, konkurencyjnym rynku pracy.


                                      

               

OPIS GRAFIKI:

Plakat składa się z dwóch pionowych części. Część po lewej stronie zawiera informację PAŹDZIERNIK 2020 DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO FUNDACJI OPIEKA I TROSKA ONLINE

Pod nazwą tytułową znajduje się napis Program wraz z punktami programu.

Obok znajduje się zdjęcie w okręgu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w trakcie wycieczki.

Poniżej na białym tle umieszczone zostały loga Fundacji Opieka i Troska, Starej Piekarni oraz bloga: takajachadowa.pl

W części drugiej plakatu, po prawej stronie jest brązowe tło. Na brązowym tle są ukośne żółte wstążki – symbol Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.