Treść artykułu

„Dni Zdrowia Psychicznego” 9 – 11 października 2018r.

Szanowni Państwo,

W dniach 9 – 11 października 2018r. na terenie miasta Wrocławia odbędą się „Dni Zdrowia Psychicznego”, które realizowane są w ramach projektu „Ocena kondycji psychicznej” i są finansowane z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2014 – 2020 (cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa), którego realizatorem jest Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Partnerami organizowanych wydarzeń są:

  • Fundacja Opieka i Troska,
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu.

W ramach Dni Zdrowia Psychicznego odbędą się prelekcje oraz warsztaty poświęcone tematyce: depresji, zaburzeniom odżywiania, lękom i wypaleniu zawodowemu.

Punktem kulminacyjnym Dni Zdrowia Psychicznego, będzie konferencja, która odbędzie się w dniu10 października w Audytorium Jana Pawła II Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Na uczestnictwo w wydarzeniach zapraszamy:

  • pracowników administracji,
  • nauczycieli i innych pracowników edukacji,
  • pracowników służb mundurowych,
  • pracowników opieki zdrowotnej,
  • pracowników pomocy społecznej,
  • studentów i wykładowców akademickich.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

(kliknij, aby zapisać się na wydarzenia)