Deklaracja dostępności


Strona FOiT jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodność ze standardami

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem

Strona spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Strona jest zgodna z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wygląd

Strona jest wyposażona w mechanizmy (NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI) ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Daty
26.08.2019 – zmiana szablonu i wyglądu strony, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Uwagi o dostępności cyfrowej prosimy kierować na adres e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl (w temacie prosimy wpisać: „dostępność”).