Treść artykułu

Człowiek – najlepsza inwestycja

Reprentacja Fundacji Opieka i Troska brała udział w FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ organizowanym przez MIejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Spotkanie głównie zostało poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie organizowania społeczności lokalnej. Współpraca naszej fundacji z 10 terenowym oddziałem MOPS-u dostała dostrzeżona, na dowód czego sekcja rękodzieła prezentowała wykonane przez uczestników fundacji owoce pracy oraz poprowadziła warsztat decoupeag’u na świecach.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową satysfakcjonującą współpracę oraz za zaproszenie naszej fundacji na forum.