Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole Zawidawie

Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole Zawidawie zaprasza mieszkańców!

W lutym zainicjowaliśmy w CALu następujące działania:

SPOTKAJMY SIĘ W CAL-U!
„STACJA KIEŁCZOWSKA” tutaj otrzymasz informacje na temat organizowanych przez nas akcji i zgłosisz swoją inicjatywę. Jest to „Punkt Informacyjny” zlokalizowany w siedzibie Fundacji Opieka i Troska / CALu przy ul. Kiełczowskiej 43 bud 6.

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00, 
w środy: 12.00-19.00.

Poza funkcją informacyjną „Stacja Kiełczowska” umożliwia także realizację spotkań sąsiedzkich, które mogą przyczynić się do wymiany pomysłów i kreowania ciekawych, oddolnych inicjatyw na rzecz naszego osiedla.

MASZ POMYSŁ – DZIAŁAJ!
„PSIE POLE DO POPISU” – to pogram wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych. Jeśli masz ciekawą propozycję wydarzenia, ale nie wiesz jak je zrealizować albo potrzebujesz niewielkiego dofinansowania – zgłoś się do nas, pomożemy!

INTEGRACJA – CZYLI DAJ SIĘ POZNAĆ!

Piknik, kino plenerowe a może wystawa? Chcemy Cię lepiej poznać, dlatego w CALu nie zabraknie wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców pod wspólną nazwą „SĄSIADUJEMY NA PSIM POLU”.

LOKALNIE! PSIE POLE – CZYLI DZIELNICA Z POTENCJAŁEM
Historia, tradycja, kultura, czyli ciekawostki z Psiego Pola Zawidawia. Poznajemy, odkrywamy, doceniamy naszą dzielnicę w ramach AKADEMIA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI. Razem poznajemy urocze zakątki naszego osiedla, spacerujemy wzdłuż Widawy, doceniamy jego różnorodność.

AKTYWNIE I Z PASJĄ!
W ramach AKADEMIA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI działa nasza Kuźnia lokalnych liderów i animatorówczyli osób, które chcą aktywnie działać na rzecz Psiego Pola Zawidawia. W jej ramach realizowane są miedzy innymi szkolenia z zakresu kompetencji liderskich, warsztaty dla wolontariuszy i animatorów. Celem działań jest szeroko rozumiany rozwój mieszkańców, wzmocnienie ich poczucia sprawstwa i zaangażowania.

EKIPA PP (Psie Pole) – czyli grupa wolontariuszy do zadań specjalnych!
Chcesz się zaangażować, masz czas, pomysły, nietuzinkowe umiejętności lub wiedzę – dołącz do nas, osiedlowa grupa wolontariuszy czeka właśnie na Ciebie! Kontakt: cal@opiekaitroska.pl.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Zgodnie z sentencją: „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz jechać daleko, idźcie razem” chcemy wzmacniać i rozwijać PARTNERSTWO DLA PSIEGO POLA ZAWIDAWIAJest to nieformalne zrzeszenie osób, firm i instytucji działających na osiedlu (w partnerstwie są min. MOPS, lokalne NGO, Rada Osiedla Psie Pole Zawidawie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni, lokalni aktywiści, mieszkańcy). Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do włączenia się w obrady tego grona!

W siedzibie CAL-u funkcjonują również Klub Seniora, Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, Środowiskowy Dom Samopomocy. Jednym z przystanków CAL-owych na Psim Polu jest także kawiarnia i pracownia artystyczna Stara Piekarnia prowadzona przez przedsiębiorstwo społeczne Fundację Znacznie Więcej

Zespół:
Ilona Zakowicz
 – Kierowniczka/Koordynatorka
Paulina Hejdukowska – Animatorka
Marta Morawska – Animatorka

Jak możecie się z nami skontaktować?
Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole Zawidawie 
Adres: ul. Kiełczowska 43 bud. 6, 51-315 Wrocław 
(Lotnicze Zakłady Naukowe)
Telefon: 71 794 78 91 / 793 868 528
e-mail: cal@opiekaitroska.pl

Organizacja prowadząca – Fundacja Opieka i Troska
Organizacja wspierająca – Stara Piekarnia – przedsiębiorstwo społeczne Fundacja Znacznie Więcej

Psie Pole na START! – z takim hasłem i przesłaniem rozpoczyna swoją działalność Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole Zawidawie. Jest to nowy, długo wyczekiwany, punkt na mapie Wrocławia – miejsce sąsiedzkiej aktywności i integracji – finansowane ze środków Gminy Wrocław. Inicjatorami i operatorami CALu są: Fundacja Opieka i Troska, od przeszło 18 lat działająca w dzielnicy Psie Pole Zawidawie w nieformalnym partnerstwie z Fundacją Znacznie Więcej, która odpowiedzialna jest za działalność kawiarni i pracowni artystycznej Stara Piekarnia z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 310a. 

Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole Zawidawie to projekt aktywizacyjno-edukacyjny, będący odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności wrocławskiego osiedla Psie Pole Zawidawie. Działalność Centrum w roku 2021 ukierunkowana będzie na zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców osiedla, a jest ich prawie 30 tyś., możliwości udziału i współtworzenia wielu różnorodnych wydarzeń oraz projektów, wśród nich wymienić można między innymi: Punkt Informacyjny oraz Punkt Porad; Partnerstwo – Psie Pole Zawidawie; organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców; wykłady, szkolenia, warsztaty i spacery realizowane w ramach Akademii Rozwoju i Aktywności a także realizacja programu mini-grantowego Psie Pole do popisu. Inaugurując działanie CALu w sposób szczególny chcemy pochylić się nad kwestią zaangażowania i partycypacji społecznej mieszkańców Psiego Pola Zawidawia. Zależy nam na włączaniu społeczności lokalnej w realizację wspólnych inicjatyw, poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwojowi tej części miasta, a w konsekwencji dostrzeganiu w nim swojej „małej ojczyzny”.