Treść artykułu

Atlas Dobrych Praktyk

Atlas Dobrych Praktyk to projekt powstały ze współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest burzenie wielu stereotypów i barier na temat osób z różnymi niepełnosprawnościami, promocja aktywności tych osób oraz instytucji będących przykładem interesujących działań na rzecz inkluzji i integracji osób z dysfunkcjami.

Publikacja wydana został w dwóch formach – w wersji ilustrowanej (do pobrania tutaj: Atlas Dobrych Praktyk) oraz w wersji internetowej  (link: www.atlasdobrychpraktyk.pl ). Śpieszymy z informacją, że w bazie organizacji znalazła się także Fundacja Opieka i Troska. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją. Znajdziecie tam mapę punktów oraz dane teleadresowe.