Aktualności

Zapraszamy na wydarzenia dodatkowe dla seniorów w naszej fundacji!

5/02/2020

Aby wziąć udział w wydarzeniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką. Wydarzenia dodatkowe Klubu Seniora: luty 2020 13.02. czwartek godz. 14:30 Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Pawła Włodkowica 7  Spotykamy się na miejscu! Spotkanie z kulturą i muzyką żydowską dla wrocławskich Seniorów: Prowadzący: Danielle Chaimovitz-Basok, David Basok, Stanisław Rybarczyk Spotkanie poprowadzi Naczelny Rabin Wrocławia i Dolnego […]

Poszukujemy do pracy!

5/02/2020

PRACA NA STANOWISKO KIEROWNIKA-WYCHOWAWCY W CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY , PN.  „KLUBU NA PSIAKU” przy Fundacji Opieka i Troska Zależy nam na osobie, która: jest otwarta, zaangażowana, lubiąca pracę z dziećmi i młodzieżą; ma pomysły na poszukiwanie nowych rozwiązań na prowadzenie klubu; jest otwarta na pracę na rzecz tolerancji dla osób o […]

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr Nr 10/01/2020/POWER

31/01/2020

Wrocław, 31.01.2020 Liczba ofert: 1 Sposób obliczenia: Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 80 pkt + Doświadczenie – brak doświadczenia – 0 pkt. – doświadczenie minimum 6 miesięcy – 10 pkt. – doświadczenie zawodowe wyższe niż 6 miesięcy – 20 pkt. Liczba punktów: 100 Oferent zostanie zaproszony do negocjacji.

Ponowne rozeznanie rynku – stanowisko opiekuna/terapeuty w Domu Wspólnym

10/01/2020

W związku z realizacją projektu „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.05.01.00-00-D203/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Fundacja Opieka i Troska będącą Partnerem w projekcie, w ramach procedury rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków […]

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr 19/12/2019/II/POWER

10/01/2020

Wrocław, 10.01.2020 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Ponowne rozeznanie rynku – stanowisko opiekuna/terapeuty w Domu Wspólnym

19/12/2019

W związku z realizacją projektu „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.05.01.00-00-D203/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Fundacja Opieka i Troska będącą Partnerem w projekcie, w ramach procedury rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków […]

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr 11/12/2019/POWER

19/12/2019

Wrocław, 19.12.2019 Nie wpłynęła żadna oferta.

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr 11/12/2019/II/POWER

19/12/2019

Wrocław, 19.12.2019 r. Liczba ofert: 1 Sposób obliczenia: Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 80 pkt + Doświadczenie – brak doświadczenia – 0 pkt. – doświadczenie minimum 6 miesięcy – 10 pkt. – doświadczenie zawodowe wyższe niż 6 miesięcy – 20 pkt. Liczba punktów: 100 Oferent zostanie zaproszony do negocjacji.

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO PSYCHOLOG W DOMU WSPÓLNYM nr 11/12/2019/POWER

19/12/2019

Wrocław, 19 grudnia 2019 r. Liczba ofert: 1 Liczba punktów: 100 Sposób obliczenia:  Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 80 pkt + Doświadczenie (co najmniej dwuletni staż pracy  – 10 pkt., więcej niż dwuletni staż pracy –  20 pkt.)