Treść artykułu

VIII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ

We wtorek 23.10.2018 r. odbyło się VIII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję. Nowe możliwości terapii i rehabilitacji”, na które po raz kolejny wybrali się pracownicy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

Fora Psychiatrii Środowiskowej organizowane są w ramach kampanii informacyjno–edukacyjnej dotyczącej osób dotkniętych chorobą psychiczną, na rzecz poprawy opieki środowiskowej w Polsce. Wykłady i spotkania mają na celu wsparcie beneficjentów i ich rodzin w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wzmacnianie naturalnych i instytucjonalnych źródeł społecznego oparcia (więzi sąsiedzkich, stowarzyszeń, grup samopomocowych).

Podczas tegorocznej konferencji mogliśmy usłyszeć wiele ciekawych wystąpień na temat rozbudowanych działań w zakresie psychiatrii środowiskowej i wielu nowoczesnych rozwiązań. Zaprezentował się także ZESPÓŁ Q DOBREMU Środowiskowego Domu Samopomocy DolSAR ART.

Przedstawicielka Fundacji Opieka i Troska, Katarzyna Olbromska zaprezentowała „Wrocławski projekt POWER”

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.