Treść artykułu

23.11.2018 Kolejne spotkanie z licealistami w ramach działań psychoedukacyjnych

Kolejnymi uczniami, którzy wzięli udział w działaniach psychoedukacyjnych byli uczniowie  klasy 1a kierunku biologiczno-chemicznego. W ramach spotkania uczniowie zapoznali się z działaniami Fundacji Opieka i Troska, kierowanych do osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Dzięki pracy w podgrupach została zastosowana metoda pracy grupowej „burza mózgów”. Uczniowie pracując w podgrupach poruszali tematykę choroby psychicznej. W kolejnym etapie liderzy grup zaprezentowali swoje spostrzeżenia, następnie cała grupa uczniów zastanawiała się nad stereotypami i trudnościami związanymi z danym zagadnieniem, poszerzając swoje rozważania na temat tolerancji, empatii, akceptacji i szacunku.

W ostatniej części spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań osobie prowadzącej  – pracownikowi Fundacji, celem  usystematyzowania i uzupełnienia zdobytej wiedzy. Na samym końcu zapoznali się z krótkim filmem zagłębiającym w specyfikę choroby psychicznej – schizofrenii. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami oraz zadając ciekawe i wartościowe pytania.

W grudniu odbędzie się ostatnie spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym nr VII we Wrocławiu. Będzie to ostatnie spotkanie w 2018 roku, zamykające cykl spotkań psychoedukacyjnych, mających na celu edukowanie młodzieży w zakresie zagadnienia zdrowia psychicznego.

Kobus Katarzyna