Dzień: <span>3 marca 2021</span>

Rozeznanie rynku_MEBLE

3/03/2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej mebli, będących wyposażeniem Domu Wspólnego prowadzonego przez Fundację Opieka i Troska, będącą Partnerem w projekcie: „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.04.01.00-00-D203/17. Termin składania ofert:  15 marca 2021 r. do godziny 12:00. […]