Dzień: 10 stycznia 2020

Ponowne rozeznanie rynku – stanowisko opiekuna/terapeuty w Domu Wspólnym

10/01/2020

W związku z realizacją projektu „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.05.01.00-00-D203/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Fundacja Opieka i Troska będącą Partnerem w projekcie, w ramach procedury rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków […]

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO OPIEKUN/TERAPEUTA W DOMU WSPÓLNYM nr 19/12/2019/II/POWER

10/01/2020

Wrocław, 10.01.2020 r. Nie wpłynęła żadna oferta.