Dzień: 17 września 2019

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

17/09/2019

Strona FOiT jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodność ze standardami Strona jest zgodna ze standardami W3C: HTML 5 WCAG 2.0 (poziom AA) Zgodność z prawem Strona spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania […]