Dzień: 22 maja 2019

Wyniki Zapytania Ofertowego nr 08/05/2019/POWER

22/05/2019

Wrocław, 22.05.2019 r. WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU  DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50 000,00 NETTO PLN NA STANOWISKO PSYCHOLOG W DOMU WSPÓLNYM nr 08/05/2019/POWER Liczba ofert: 1 Liczba punktów 100 Oferent zostanie zaproszony do negocjacji. Sposób obliczenia: Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 80 pkt + Doświadczenie (co najmniej dwuletni staż […]