Dzień: 9 maja 2019

Pouring: zajęcia dla seniorów

9/05/2019

Zobaczcie efekty naszych cotygodniowych, bezpłatnych warsztatów dla seniorów. Wczoraj tworzyliśmy abstrakcyjne obrazy metodą POURINGU. Farby akrylowe mieszamy ze specjalnym medium i wodą, aby miały lejącą konsystencję, każdy kolor w osobnym pojemniku. Dodajemy 3 krople oleju silikonowego do każdego koloru. Potem wlewamy warstwami różne kolory do jednego pojemnika i wylewamy na płótno. Tworzą się fantastyczne wzory, […]

Rozeznanie rynku – stanowisko PSYCHOLOGA w Domu Wspólnym

9/05/2019

W związku z realizacją projektu „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.05.01.00-00-D203/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Fundacja Opieka i Troska będącą Partnerem w projekcie, w ramach procedury rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków […]