Dzień: <span>30 stycznia 2019</span>

Rozeznanie rynku_MEBLE

30/01/2019

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej mebli, będących wyposażeniem Domu Wspólnego prowadzonego przez Fundację Opieka i Troska, będącą Partnerem w projekcie: „Program zintegrowanych działań społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Etap II”, finansowanym w ramach umowy nr POWR.04.01.00-00-D203/17.Termin składania ofert: 04 luty 2019r. do godziny 12:00.Oferty przesłane po […]