Treść artykułu

15-sta rocznica powstania naszej fundacji – prośba o wypełnienie ankiety

Przygotowujemy się do obchodów 15-stej rocznicy powstania Fundacja Opieka i Troska!
Chcemy zrobić dla Was małą niespodziankę. W związku z czym chcielibyśmy prosić Was o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczacej naszej działalności.
Poszukujemy również zdjęć i pamiątek związanych z naszą Fundacją. Jeżeli takie masz bardzo prosimy o kontakt z biurem Fundacji ( tel: +48 71 794 78 91 mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl)

Wasze opinie są dla nas bardzo ważne – to WY nadajecie sens naszym działaniom.