Warsztaty rozwojowe

Samorozwój dla osób z depresją

Warsztaty dla osób w depresji to szansa na odzyskanie
równowagi życiowej poprzez urozmaicone formy spotkań i zajęć

O programie

W ramach warsztatów proponujemy naszym uczestnikom różnorodne formy zajęć, które są jednocześnie terapią depresji i terapią przez życie, umożliwiającą stopniowe włączanie się w życie społeczne i zawodowe.

Oferujemy warsztaty rozwojowe, konsultacje psychologiczne, grupę wsparcia, arteterapię, spotkania z zaproszonymi gośmi a także wyjścia integracyjne. Formy i metody wykorzystywane w trakcie zajęć mają umożliwić osobom w depresji odzyskanie równowagi w życiu poprzez większą świadomość siebie, swoich emocji, a także świadomość własnego ciała.

Dla kogo

Początkowo warsztaty zostały stworzone z myślą o kobietach cierpiących na depresję, jednak od 2015r. mają one charakter koedukacyjny. Program warsztatów został przewidziany na rok 2011, ale ze względu na duże zainteresowanie i chęć dalszego uczestnictwa osób, jest on kontynuowany do dziś. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne i bezpłatne.

Program samorozwoju dla osób w depresji oferuje

WARSZTATY ROZWOJOWE w ramach których prowadzone są treningi, których celem jest:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej przyczyn i objawów depresji oraz sposobów radzenia sobie z nimi
 • wzmocnienie wewnętrznych zasobów uczestników umożliwiających im radzenie sobie z problemami dnia codziennego, poprawą relacji z innymi ludźmi
 • redukcja napięcia, odreagowanie negatywnych emocji poprzez zastosowanie rożnych technik terapeutycznych

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

indywidualne spotkania psychologa z uczestnikami, których celem jest zapewnienie wsparcia im oraz ich rodzinom (w razie potrzeby).

GRUPY WSPARCIA, których celem jest:

 • dzielenie się własnymi doświadczeniami w pokonywaniu depresji
 • udzielenie sobie wsparcia emocjonalnego
 • zwalczanie bezradności wobec własnych problemów
 • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników
 • wymiana użytecznych informacji
 • pogłębienie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie nowych rozwiązań

TRENING RELAKSACJI

grupowe warsztaty, których celem jest:

 • poprawa samopoczucia przez poznanie efektu relaksacyjnego,
 • poprawa samooceny, budowanie pozytywnego obrazu własnego ciała, wzrost odporności psychofizycznej, poznanie własnych możliwości w zakresie ruchu,
 • nabycie trwałej umiejętności wywoływania reakcji relaksacyjnej,
 • doświadczenie integracji z członkami grupy,
 • wzbudzenie czynnej postawy radzenia sobie ze stresem, inspiracja dla samorozwoju i zdrowego stylu życia.

SPOTKANIA Z ZAPROSZONYM GOŚCIEM

których celem jest, m.in.

 • wsparcie rozwoju zainteresowań i zdolności,
 • wzmocnienie poczucia własnej sprawczości i  poczucia własnej wartości.

Jak zostać uczestnikiem warsztatów?

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w warsztatach należy umówić się na wstępną konsultację z koordynatorem projektu:

Aleksandra Karaszewska
tel. 607 623 842

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK:

15:30 – 16:30 trening uważności i relaksacja

16:45 – 19:15 warsztaty terapeutyczno-edukacyjne

19:15 – 20:15 konsultacje psychologiczne

 

ŚRODA:

15.30 – 16.30 trening uważności i relaksacja

15.45 – 16.45 konsultacje psychologiczne

16:45 – 19:15  grupa wsparcia

 

WTOREK (II i IV w miesiącu)

17:00 – 19:00 Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodzin i bliskich

 

Program współfinansowany przez gminę Wrocław.

 

Specjaliści prowadzący warsztaty

mgr Aleksandra Karaszewska – psycholog, terapeuta, trener

mgr Renata Niemierowska – dyplomowany trener relaksacji

mgr Olga Podlewska – psycholog, terapeuta, trener