Klub dla rodzin

Siła Rodziny

Nowatorski program, oparty na pracy terapeutycznej
zgodnej z innowacyjnym podejściem Otwartego Dialogu

W 2014 r. we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowaliśmy program Siła Rodziny. Program nowatorski, oparty na pracy terapeutycznej zgodnej z innowacyjnym podejściem Otwartego Dialogu.

Siła Rodziny, która zaczęła funkcjonować jako Klub, jest pierwszą inicjatywą w naszej Fundacji, która swoim procesem terapeutycznym obejmuje całą rodzinę, nie skupiając się bardziej czy mniej na poszczególnych jej członkach. Każdy jest równy, każdy ma prawo głosu. Przez prawie rok nasz zespół terapeutyczny szkolił się w podejściu Otwarty Dialog, by móc prowadzić spotkania mobilne. Spotkania te odbywały się w miejscu zamieszkania rodziny, by zapewnić uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Powstał Zespół Wsparcia Środowiskowego – przeszkolona w metodzie Otwartego Dialogu kadra psychologów spotykała się z rodzinami, które borykały się z problemem choroby psychicznej.

Zespół reflektujący, moderator

Każdy z członków Zespołu może prowadzić spotkanie w roli moderatora, który zadaje pytania i udziela głosu członkom zespołu reflektującego. Członkostwo w zespole reflektującym polega na obserwacji, a później wyrażeniu swoich odczuć (nie opinii), na temat tego co usłyszał. Opinie powinny być krótkie, pozytywne, nieoceniające. Członkowie zespołu reflektującego mogą się zmieniać, ostatecznie ich rola opiera się na tym, żeby wypowiadać się tylko na temat tego co słyszą podczas bieżącego spotkania.

Siła rodziny - schematWkład każdego z członków zespołu jest bezcenny, pozwala rodzinie dostrzec kwestie, z których nie zdają sobie sprawy, nakłonić do refleksji nad rzeczami, które dotychczas nie były traktowane poważnie.

Ważną cechą spotkań Zespołów Wsparcia Środowiskowego jest zasada „nic o nas bez nas”. Nie wypowiadamy się na temat nieobecnych członków rodziny. Jeżeli chcemy rozmawiać o kimś – ta osoba musi być obecna, żeby móc się do tego ustosunkować i wyrazić własne zdanie. Dlatego jeżeli ktoś trafia do szpitala, spotkania są zawieszane do czasu aż wróci do domu.

Harmonogram spotkań Klubu Rodziny

Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuujemy również ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym…

Spotkania Klubu odbywają się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, w godzinach 17:00-19:00.

Zasady członkostwa

Spotkania mają wymiar terapeutyczny i mają stanowić wsparcie dla osób borykających się z kryzysem psychicznym. Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z koordynatorem projektu:

Olga Podlewska
tel. 71 794 78 91