Klub dla rodzin

„Siła rodziny”

Spotkania mają charakter terapeutyczny i informacyjno-edukacyjny

 

Charakterystyka spotkań Klubu Rodziny

Spotkania mają wymiar terapeutyczny, edukacyjny, informacyjny i mają stanowić wsparcie dla rodzin borykających się z kryzysem psychicznym w systemie rodzinnym.Podczas systematycznych spotkań omawiamy bieżące zmiany oraz potrzeby uczestników. Kontynuując  ich wymiar edukacyjny: poruszamy problematykę komunikacji, radzenia sobie ze stresem, bycia konsekwentnym, asertywnym. A także rozumienie rodziny w ujęciu systemowym.

Zasady członkostwa

 Warunkiem członkostwa w Klubie jest wcześniejsza rozmowa z terapeutą- koordynatorem projektu.

Spotkania Klubu Rodziny w roku 2018

Godzina:     17.00 – 19.00

Miejsce:      Główny budynek Fundacji Opieka i Troska przy ul. Kiełczowskiej 43, bud.6

Czas:             Każdy II i IV wtorek miesiąca

 

Terminy:

Styczeń: 23.01

Luty: 13.02 i 27.02

Marzec: 13.03 i 27.03

Kwiecień: 10.04 i 24.04

Maj: 8.05 i 22.05

Czerwiec: 12.06 i 26.06

Lipiec :   wolne

Sierpień:   wolne

Wrzesień:  11.09 i 25.09

Październik:  9.10 i 23.10

Listopad:  13.11 i 27.11

Grudzień:  4.12 i 11.12

 

Kontakt do terapeuty-koordynatora projektu:

Kobus Katarzyna

tel. 537–627-123

email: kobus.katarzyna92@wp.pl