Klub Aktywizacji Społecznej

„Na Zakręcie”

Klub powstał z myślą o osobach pełnoletnich, wykluczonych ze względu na chorobę psychiczną lub niepełnosprawność intelektualną

Członkiem klubu może zostać osoba pełnoletnia, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ze względu na chorobę psychiczną lub niepełnosprawność intelektualną i posiadająca zamieszkanie na terenie miasta Wrocław.

Celem jest stworzenie wzajemnie wspierającej się społeczności w doświadczeniu choroby, pomoc w rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, pogłębianie wiedzy na temat doświadczanej choroby i próba zniwelowania negatywnych skutków doświadczanej choroby, rozwijanie zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności, przełamywanie własnych ograniczeń,  poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach ze specjalistami, grupie wsparcia oraz czynny udział we wspólnych wyjściach integracyjnych.

Aktywności:

  • udział w zajęciach grupy wsparcia środowiskowego  w ramach WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH,
  • rozwój kompetencji oraz umiejętności społecznych (np: poprawna komunikacja, asertywność, negocjacje) w ramach ZESPOŁU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ,
  • nabywanie i podnoszenie umiejętności w zakresie obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych
  • nabywanie i podnoszenie wiedzy z zakresu języka angielskiego
  • podniesienie umiejętności podczas spotkań ze specjalistami (florysta, barista, wizażysta),
  • zajęcia artystyczne, plastyczne w PRACOWNI ARTYSTYCZNO-INTEGRACYJNEJ (rysunek, kolaż, ceramika, decoupage, utwardzanie tekstylne-powertex),
  • przygotowywanie  i udział w WERNISAŻACH w Kawiarnio-Galerii „Stara Piekarnia”.

Oprócz tego: wspólne wycieczki i wyjścia do miejsc kultury- np. kino, wystawy.

Program oferuje:

Poniedziałek:
15.00 – 18.00 pracownia artystyczno – integracyjna (m.in. zajęcia plastyczne)

Wtorek:
16:00 – 17:00 pracownia komputerowa

Środa:
16:00 – 17:00 zajęcia z j. angielskiego
17:00 – 19:00 zespół aktywności społecznej/ w każdą I środę miesiąca spotkanie społeczności klubowej

Czwartek:
17:00 – 19:00 warsztaty psychoedukacyjne

Miejsce odbywania zajęć:

Poniedziałek: Stara Piekarnia, ul. Bolesława Krzywoustego 310a

Wtorek, Środa, Czwartek: Główny budynek Fundacji Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43, bud. 6

Rekrutacja:

Rekrutacja do Klubu jest ciągła. Kandydaci proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu.

Kontakt ze specjalistami:

Koordynator/terapeuta
Katarzyna Kobus
tel. 537 627 123
e-mail: kobus.katarzyna92@wp.pl                                                                                                                                  konsultacje:                                                                                                                                                                 poniedziałki: 16:30 – 18:00 (spotkania DROP-IN) (Stara Piekarnia, ul. B. Krzywoustego 310a)
wtorki: 15:00 – 16:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6)
środy: 16:00 – 17:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6)

Psycholog:  Jagoda Mroczek                                                                                                                                                    e-mail:   jagoda.mroczek@gmail.com                                                                                                                                    konsultacje:                                                                                                                                                                                   czwartki: 16.00 – 17.00 (ul. Kiełczowska 43, bud. 6)