Jak pomóc nam w rozwoju Fundacji?

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą wsparcia naszej Fundacji „Opieka i Troska”, dzięki czemu możecie Państwo przyjść z pomocą ludziom, którym ta pomoc jest niezbędna.

 

Żyjemy obecnie w czasach, kiedy często zapominamy o drugim człowieku. A przecież są ludzie wokół nas, którzy nie mogą bądź nie potrafią zadbać o siebie. Najbardziej narażeni na samotność i zapomnienie są ludzie chorzy psychicznie.

Wszelka pomoc z Państwa strony czy to w formie przekazania 1% podatku dochodowego, darowizny czy osobistego zaangażowania w formie wolontariatu sprawi, że ludzie wyalienowani ze społeczeństwa otrzymają szansę powrotu.

 

Wspólnie możemy zrobić dużo dobrego.
Serdecznie Państwu dziękuję.

Anna Kraucz-Miękus
Dyrektor Fundacji

Wpłaty na konto

Dla nas liczy się każda złotówka

Konto bankowe Fundacji Opieka i Troska, na które można wpłacać środki finansowe:

BZW BK SA 40 oddział Wrocław 

Nr 05 1500 1793 1217 9004 3425 0000

Zgodnie zaś z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę darowizny w wysokości do 6% dochodu można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.

UWAGA! Powyższe odliczenia przysługują niezależnie od przekazania 1% dochodu na organizacje pożytku publicznego zamiast do budżetu krajowego.

Stałe wpłaty na konto

Możecie Państwo nas wspierać poprzez:

„Polecenie comiesięcznego obciążenia rachunku bankowego”

Jeżeli chcieliby Państwo stale wspierać finansowo Fundację Opieka i Troska wygodną formą pomocy jest polecenie obciążenia swojego rachunku bankowego w cyklu comiesięcznym. Należy wydrukować 3 egzemplarze zgody na obciążanie rachunku, wypełnić je, podpisać i jeden z nich wysłać do swojego banku, drugi do biura Fundacji – trzeci zaś zatrzymać dla siebie.

1 %

Rozlicz pit za pomocą programu online
Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013

Lub postępuj zgodnie ze wskazówkami:

KROK 1

W rubryce „Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego” proszę wpisać: Fundacja Opieka i Troska w rubryce pole KRS numer: 0000159664

KROK 2

Obliczamy podatek dochodowy zgodnie z przepisami. Następnie obliczamy 1% od  kwoty podatku należnego i wpisujemy do pozycji 125 PIT – 37, pozycji 314 PIT – 36 lub pozycji 26 w PIT – 28.

Inne formy pomocy

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące wsparcia działalności Fundacji, zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej.

Dla nas liczy się każdy gest, każdy dar, każda złotówka.

Fundacja Opieka i Troska

ul. Kiełczowska 43 bud. 6
51-315 Wrocław
tel. 71 794 78 91

REGON: 932911705
NIP: 8951791502
KRS: 0000159664
BZW BK SA 40 oddział Wrocław  Nr 05 1500 1793 1217 9004 3425 0000